"current worth" — Słownik kolokacji angielskich

current worth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna wartość
  1. current przymiotnik + worth rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her current net worth is estimated at $15 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo