"current woe" — Słownik kolokacji angielskich

current woe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna żałość
  1. current przymiotnik + woe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Still, analysts said they regarded Aetna's current woes as short term.

    Podobne kolokacje: