"current volume" — Słownik kolokacji angielskich

current volume kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna pojemność
  1. current przymiotnik + volume rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is why the current volume of the paper is listed as 59.

    Podobne kolokacje: