"current vocalist" — Słownik kolokacji angielskich

current vocalist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny wokalista
  1. current przymiotnik + vocalist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tony is the band's current vocalist.

    Podobne kolokacje: