"current venture" — Słownik kolokacji angielskich

current venture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne śmiałe przedsięwzięcie
  1. current przymiotnik + venture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His current venture, Amunix, is based in Mountain View, California.

    Podobne kolokacje: