"current tendency" — Słownik kolokacji angielskich

current tendency kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna skłonność
  1. current przymiotnik + tendency rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A current tendency is to discuss Tchaikovsky's personal life candidly.