"current teammate" — Słownik kolokacji angielskich

current teammate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny teammate
  1. current przymiotnik + teammate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Williams, the Cubs' No. 1 relief pitcher, has pitched in both leagues, and he said his current teammates were the best.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo