"current stage" — Słownik kolokacji angielskich

current stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżący etap
  1. current przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Remember what your children need at their current stage of development.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo