PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"current stage" — Słownik kolokacji angielskich

current stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżący etap
  1. current przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Remember what your children need at their current stage of development.