"current river" — Słownik kolokacji angielskich

current river kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna rzeka
  1. current przymiotnik + river rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A settlement has existed at the current river crossing since medieval times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo