"current responsibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna odpowiedzialność
  1. current przymiotnik + responsibility rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition to the general powers outlined above, current responsibilities include administering: