"current reality" — Słownik kolokacji angielskich

current reality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżąca rzeczywistość
  1. current przymiotnik + reality rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Do history and current political realities suggest that this is a sound approach?