"current priest" — Słownik kolokacji angielskich

current priest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny kapłan
  1. current przymiotnik + priest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Dead Sea Scrolls bitterly opposed the current high priests of the Temple.

    Podobne kolokacje: