"current preference" — Słownik kolokacji angielskich

current preference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna preferencja
  1. current przymiotnik + preference rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current preference for coercing right thinking and correct speech has me, a novelist, looking over my shoulder as I work.