"current prediction" — Słownik kolokacji angielskich

current prediction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne przewidywanie
  1. current przymiotnik + prediction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the theory's current predictions may have the same error.