"current occupier" — Słownik kolokacji angielskich

current occupier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny najemca
  1. current przymiotnik + occupier rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After Hibs folded, the ground was taken over by the current occupiers, Drumchapel Amateurs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo