"current more" — Słownik kolokacji angielskich

current more kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny więcej
  1. current przymiotnik + more rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some modern spiritual writings, Mary's virginity is cited as a counter-example to current sexual mores.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo