"current membership" — Słownik kolokacji angielskich

current membership kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne członkostwo
  1. current przymiotnik + membership rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Current membership is about 2400, with members in 11 or 12 countries.

powered by  eTutor logo