"current instability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna niestabilność
  1. current przymiotnik + instability rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If we get through the current instability and manage to slow the Manties back down, my opinion could well change.

    Podobne kolokacje: