"current imbalance" — Słownik kolokacji angielskich

current imbalance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny brak równowagi
  1. current przymiotnik + imbalance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To get a sense of the dangers of the current imbalance between public and private support, look at what has happened since January 1996.

    Podobne kolokacje: