"current husband" — Słownik kolokacji angielskich

current husband kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny mąż
  1. current przymiotnik + husband rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At least one woman I know took up playing because she felt it was the only way to reach her then boyfriend (and current husband).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo