"current forecast" — Słownik kolokacji angielskich

current forecast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna prognoza
  1. current przymiotnik + forecast rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "In the next month we have the reports from the companies and we expect the results to be under current forecasts."

    Podobne kolokacje: