"current fee" — Słownik kolokacji angielskich

current fee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna opłata
  1. current przymiotnik + fee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His current fee is 500,000 (about $5,000) for live cover.

    Podobne kolokacje: