"current experiment" — Słownik kolokacji angielskich

current experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny eksperyment
  1. current przymiotnik + experiment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He (or a descendant with the same name) is the hospital's present day Chairman of the Board and connected to the current experiments.