"current drive" — Słownik kolokacji angielskich

current drive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dysk aktualny
  1. current przymiotnik + drive rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What is novel is the current drive among neighborhood residents to do something about it.

    Podobne kolokacje: