"current demand" — Słownik kolokacji angielskich

current demand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne żądanie
  1. current przymiotnik + demand rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And, really, it's hard to see exactly where the current demand for a 1000x increase in storage density is right now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo