"current debt" — Słownik kolokacji angielskich

current debt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktualne zadłużenie
  1. current przymiotnik + debt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current debt at the campaign committee is $1.68 million, a spokesman for the committee said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo