"current criteria" — Słownik kolokacji angielskich

current criteria kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżące kryteria
  1. current przymiotnik + criteria rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More amorphous terms would replace current detailed criteria for who is a boss.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo