"current companion" — Słownik kolokacji angielskich

current companion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny towarzysz
  1. current przymiotnik + companion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Valteishia is the current companion of Kazuya and his loyal follower.