"current carrier" — Słownik kolokacji angielskich

current carrier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny nosiciel
  1. current przymiotnik + carrier rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All the long-distance companies have customers who pay more than they would have to if they just asked their current carriers for the best plan available.

podobne do "current carrier" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "current carrier" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik