"current broadcaster" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny prezenter
  1. current przymiotnik + broadcaster rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is among the most frequently emulated radio personalities, cited as an influence or inspiration by numerous current broadcasters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo