"current athlete" — Słownik kolokacji angielskich

current athlete kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny sportowiec
  1. current przymiotnik + athlete rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the Companions were devoted to each other in ways that current athletes find commercially unacceptable to express.

powered by  eTutor logo