"current appropriation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne przywłaszczenie
  1. current przymiotnik + appropriation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If Governor declares emergency, legislature may exceed current statutory appropriations limit by 60% vote of each house.

    Podobne kolokacje: