"current administrator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny administrator
  1. current przymiotnik + administrator rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current administrator is Sun Laiyan, appointed in 2004 .