"current Pope" — Słownik kolokacji angielskich

current Pope kolokacja
Popularniejsza odmiana: current pope
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Papież
  1. current przymiotnik + pope rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current pope has made something like 100 apologies so far.

    Podobne kolokacje: