"current Journal" — Słownik kolokacji angielskich

current Journal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne Czasopismo
  1. current przymiotnik + journal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The article is in the current Journal of Epidemiology and Community Health.