"current Bishop" — Słownik kolokacji angielskich

current Bishop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Biskup
 1. current przymiotnik + Bishop rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  What the current bishop didn't know was why the Vatican powers had never revealed the contents of the prophecy.

  Podobne kolokacje:
 2. current przymiotnik + bishop rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He is the third and current bishop of Tulsa.

  Podobne kolokacje: