"current Assembly" — Słownik kolokacji angielskich

current Assembly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne Zgromadzenie
  1. current przymiotnik + assembly rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In an October 2002 review of senator performance, the Vanguard noted that Pepple had presented seven Bills in the current Assembly.