"curdled milk" — Słownik kolokacji angielskich

curdled milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko zsiadłe
  1. curdled przymiotnik + milk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His face was the color of curdled milk and his eyes had lost their vigor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo