"criticize one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytykować czyjś odpowiedź
  1. criticize czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    News reports criticized Hasbro's response as missing the point of the letter and not "kid-friendly."

powered by  eTutor logo