"credible way" — Słownik kolokacji angielskich

credible way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiarogodna droga
  1. credible przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I believe he comes across in a very credible way because he's so honest.

    Podobne kolokacje: