"creatively designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twórczo zaprojektowany
  1. design czasownik + creatively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The menu here has been thoughtfully and creatively designed and the food is exceptionally well prepared.

powered by  eTutor logo