"crazy thing" — Słownik kolokacji angielskich

crazy thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szalona rzecz
  1. crazy przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The real crazy thing is it all happened to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo