"craft project" — Słownik kolokacji angielskich

craft project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt rzemieślniczy
  1. craft rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Also you can begin a craft project and have her finish it.

    Podobne kolokacje: