"craft" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

craft rzeczownik

rzeczownik + craft
Kolokacji: 39
landing craft • pleasure craft • patrol craft • space craft • enemy craft • ...
craft + rzeczownik
Kolokacji: 59
Crafts movement • craft shop • Craft Museum • craft center • Crafts style • ...
craft + czasownik
Kolokacji: 48
craft comes • craft begins • craft makes • craft shows • craft flies • ...
czasownik + craft
Kolokacji: 22
learn one's craft • sell crafts • make crafts • include crafts • craft built • ...
przymiotnik + craft
Kolokacji: 76
small craft • traditional craft • little craft • large craft • American craft • ...
przyimek + craft
Kolokacji: 14
for craft • with crafts • at one's craft • in crafts • by craft • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.