"cough-and-cold product" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cough-and-cold produkt
  1. cough-and-cold przymiotnik + product rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: