BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"corruption case" — Słownik kolokacji angielskich

corruption case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadek korupcji
  1. corruption rzeczownik + case rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Out of 147 corruption cases reviewed by the Commission in 2006, only four were completed.

powered by  eTutor logo