"corresponding picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): analogiczny obraz
  1. corresponding przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Products which are sold unassembled or unfinished may also have a picture of the finished product, without a corresponding picture of what the customer is actually buying.

powered by  eTutor logo