"corps project" — Słownik kolokacji angielskich

corps project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korporacje projekt
  1. corps rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One would require truly independent review of the design, cost and environmental consequences of all corps projects costing more than $40 million.

    Podobne kolokacje: