"cool thing" — Słownik kolokacji angielskich

cool thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodna rzecz
  1. cool przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of the cool things is, I mean, we all have a brain, pretty much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo