"cool response" — Słownik kolokacji angielskich

cool response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodna odpowiedź
  1. cool przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Beyond numbers, the world's cooler response may reflect a shift in the sources of refugees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo